Keywords = hyperlipidemia
Allium affine Extract Improves Dexamethasone-Induced Hyperlipidemia in Rats

Volume 10, Issue 2, April 2023, Pages 9-17

10.22127/rjp.2023.375545.2019

Masoud Sadeghi Dinani; Leila Safaeian*; Moosa Mohsen; Yasaman Mohammadzamani


A Review of Ethnopharmacology, Phytochemistry and Pharmacology of Cymbopogon Species

Volume 8, Issue 3, July 2021, Pages 83-112

10.22127/rjp.2021.275223.1682

Soodeh Karami; Alireza Yargholi; Seyede Nargess Sadati Lamardi; Samaneh Soleymani; Laila Shirbeigi; Roja Rahimi*