Author = Kamali, Marzie
Evaluation of the Cytotoxicity Activity of Gypsophila ruscifolia by Bioassay-Guided Fractionation

Volume 7, Issue 4, October 2020, Pages 75-82

10.22127/rjp.2020.234735.1606

Marzie Kamali; Mahmoud Mosaddegh*; Mohammad-Reza Delnavazi; Roksana Shahrestani; Maryam Malek Mohammadi; Maryam Hamzeloo-Moghadam