Author = I. Salimikia
α-Amylase inhibitory property, antioxidant activity and toxicological study of Salvia chloroleuca

Volume 2, Issue 1, January 2015, Pages 7-15

I. Salimikia; Monsef-Esfahani H.R.; M. Sharifzadeh; A.R. Gohari; M. Salek


Isolation and characterization of phytochemicals of Johrenia paucijuga (DC.) Bornm.

Volume 1, Issue 4, October 2014, Pages 1-5

A.R. Gohari; S. Saeidnia; A. Naseri; A. Manayi; I. Salimikia; H.R. Monsef Esfahani