Author = Fatemi*, Iman
Ameliorating Effect of Pistachio Hydroalcoholic Extract on Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Mice

Volume 8, Issue 1, January 2021, Pages 73-79

Elham Hakimizadeh; Ayat Kaeidi; Jalal Hassanshahi; Mehrzad Mehrbani; Mohammadreza Rahmani; Iman Fatemi*